Louis Reyners

I N N E D E R L A ND De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie, zoals laatstelijk door de Vereniging FME- CWM gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten. Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u downloaden op onze website www.lr.nl/downloads of www.fme.nl . Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen. Alle goederen en materialen reizen, tenzij anders is overeengekomen, vanaf het moment van afzending voor risico van koper respectievelijk afnemer. BU I T E N N E D E R L A ND General conditions for the supply of mechanical-, electrical and electronic products , zoals laatstelijk door ORGALIME uitgegeven, zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten. Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u downloaden op onze website www.lr.nl/downloads of bij www.orgalime.org. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen. Alle goederen en materialen reizen, tenzij anders is overeengekomen, vanaf het moment van afzending voor risico van koper respectievelijk afnemer. PR I J Z E N Al onze prijzen zijn excl. BTW. V R ACH T KOS T E N B I NN E N N E D E R L A ND Orders boven de € 750,- netto: franco levering. Orders tussen € 125,- en € 750,- netto; vracht op rekening. Orders onder de € 125,- netto: vracht op rekening en € 12,50 kleine orderkosten. Voor orders geplaatst via ons klantenportaal komen de kleine orderkosten te vervallen. De leveringen geschieden op een door Louis Reyners BV te bepalen wijze. Extra kosten, die voortvloeien uit een speciaal door de klant gewenste verzendwijze, berekenen wij door. V R ACH T KOS T E N BU I T E N N E D E R L A ND EXW, Zaandam. R ECL AMES Binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen. Retour gezonden goederen kunnen wij slechts accepteren na voorafgaand overleg. Retourzendingen zonder ons retournummer kunnen wij helaas niet accepteren. Aan retourzendingen kunnen kosten zijn verbonden. Voor meer informatie hierover; zie onze website www.lr.nl . B E L A NGR I J K E V E I L I GH E I DSAS PEC T Leest u altijd eerst de verstrekte bedienings- en montagevoorschriften. EMBA L L AGE Inclusief, tenzij anders vermeld. B E TA L I NGSCOND I T I ES Nader overeen te komen. CO PY R I GH T Alle rechten op de materialen en informatie zoals opgenomen in deze catalogus zijn eigendom van Louis Reyners BV. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Louis Reyners BV, kunt u geen gebruik maken van deze materialen en/of informatie voor verdere publicatie of commercieel gebruik. W I J Z I G I NGE N Prijs- en assortimentswijzigingen voorbehouden. WE B S I T E Op onze website, www.lr.nl , vindt u ons totale assortiment met de laatste informatie en actuele prijzen. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 92 Op onze website www.lr.nl vindt u ons totale assortiment met de laatste informatie en actuele prijzen.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=